สามีหล่อขนาดนี้แล้วพันยาอย่างชั้นจะปล่อยให้สามีแพ้ได้อย่างไรปล่อยผ่านไม่ได้วันนี้ผู้ชายของชั้นต้องชนะต้องครองชาร์ทเท่านั้นค่ะ #ahyeah_winner #we #we_or_never #ahyeah #พี่ฮุนบอกว่าวินเนอร์ดังมากที่ประเทศไทย